Dotacje

INFORMACJA O FAKCIE OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY

P.P.H. „SMAKOSZ” Mariusz Orłowski jest realizatorem projektu dotacji na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorców w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorców wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie nr SA.57015 (2020/N)

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych działań – Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu – 210.660,54 zł
Wartość wkładu Funduszy Europejskich – 210.660,54 zł